Raport Oceny Ryzyka

Kompleksowa informacja gospodarcza w jednym pliku

  • Czy biuro firmy istnieje w rzeczywistości czy jest wirtualne
  • Czy  firma złożyła sprawozdanie finansowe
  • Jaki jest jej kapitał zakładowy i czy ostatnio był obniżany
  • Wierzytelności firmy w tym należności długo i krótkoterminowe
  • Dane finansowe firmy: Aktywa / Pasywa / Zapasy / Środki pieniężne
  • Wielkość wygenerowanego Zysku i Strat
  • Czy podmiot znajduje się na listach KRDN i KNF
  • Czy badany podmiot jest aktywnym płatnikiem VAT PL / EU
  • Jak często zmienia się zarząd
  • Jakie jest prawdopodobieństwo upadłości

Funkcje i moduły platformy:

Pobieraj

Do profilu każdej działalności gospodarczej podpięta jest lista wszystkich dostępnych dla niej dokumentów, wspierających identyfikację, podejmowanie decyzji i analizę ryzyka. Odpisy KRS, odpisy CEiDG, raporty handlowe zawierające sprawozdania finansowe i statusy VAT – wszystko to znajdziesz w jednym praktycznym miejscu bez konieczności opuszczania interfejsu platformy.

Eksportuj

Baza Firm Beta, jaką znajdziesz w naszym interfejsie pozwoli Ci szybko i intuicyjnie pozyskać nowe leady sprzedażowe, wyszukać podwykonawców i przeprowadzić analizę porównawczą firm. Co najważniejsze, to Ty samodzielnie zawężasz bazę wszystkich zarejestrowanych w Polsce firm wedle własnych kryteriów. 

Wyszukuj

Dostępna na górnym pasku wyszukiwarka firm i osób umożliwi Tobie wygodne poszukiwania podmiotów z każdego miejsca interfejsu platformy. Wystarczy, że wpiszesz numer NIP, KRS, REGON, PESEL, nazwę firmy, adres domeny internetowej lub imię czy nazwisko danej osoby.

Obserwuj

Jeżeli wyszukana przez Ciebie firma lub osoba jest podmiotem, którego działalność Cię interesuje, za pomocą jednego kliknięcia możesz dodać ją do monitoringu. Dzięki temu żadna zmiana w rejestrach czy nowa informacja o podmiocie nie umknie Twojej uwadze.

Weryfikuj

Każdy firma zarejestrowana w Polsce posiada na naszej platformie swój własny profil zawierający takie dane rejestracyjne jak adresy, odpowiednie numery KRS, NIP i REGON, formę prawną, sposób reprezentacji, informacje o zgłoszonym typie działalności gospodarczej i kluczowych osobach, a pod profilami mieszczą się również najbardziej aktualne odpisy KRS lub wyciągi z CEIDG danego podmiotu.

Zagłębiaj się

Dzięki innowacyjnemu połączeniu danych z rejestrów CEIDG i KRS momentalnie ujrzysz powiązania osobowo-kapitałowe. Osoby kluczowe i ich aktywność, firmy zależne i ich zarządy – całe otoczenie biznesowe sprawdzanego przez Ciebie podmiotu gospodarczego przedstawione zostało za pomocą przejrzystej interaktywnej grafiki. 

DANE Z PONAD 50 RÓŻNYCH ŹRÓDEŁ 

ŻRÓDŁA

Ocena ryzyka z raportem ryzyka biznesowego trwa mniej niż minutę! Raport ryzyka to bowiem wyciąg najważniejszych informacji o firmie z tradycyjnego raportu handlowego, przedstawiony w formie najczęstszych pytań, pojawiających się podczas weryfikacji oceny ryzyka.

W ten sposób, ocena ryzyka jest szybsza, a dopiero na podstawie pobranego raportu ryzyka możemy podjąć decyzję czy rzeczywiście potrzebujemy wglądu w pełen raport handlowy o firmie.